b'Anatomi eSTELIVA HORNADY V Hornady jsme zaali vyrbt stelivo, abychom poskytli lovci a nepebjejcmu stelci dal vhodupesnost runho nabjen v nbojnici plnn ve vrob. Zanme stelami Hornady. Jsou to ty stejn, kter pebjei pouvaj pro dokonalou pesnost a spolehliv vkon. Kad nbojnice je nabjena tmito stelami z naich pesnch lis, jedna po druh.Ped uloenm do boxu stelivo peliv kontrolujeme. Nbojnice, zpalky a stely jsou jet nakonec peliv provovny z hlediska vad, odrek nebo nedokonalost. Pokud nen kad nboj dokonal, nedme ho do prodeje.8 hornady.com'