b'Dvkova prachu a psluenstvHornady Lock-N-Load DVKOVA PRACHUPrkopnick design dvkovae prachu rychl vmny byl koprovn ostatnmi, ale nikdy nebyl replikovn. Mi prachu nabz nejflexibilnj fungovn a nejir rozsah pouit a doke dvkovat 0,5 a 265 grain prachu, kdy je sprovn s pslunou vlokou a rotorem. Mc vloky lze vymnit stisknutm tlatka, co umouje uivatelm nabjet ve od malch pistolovch patron po velk magnumy, ani by bylo nutn kupovat vce mi prachu. Zahrnuje pukov rotor a mc vloku. Pistolov rotor a vloky se prodvaj samostatn 050069FUNKCENEJVT ROZSAH NKOLIK ZPSOB MONTSJednoduchou vmnou rotoru a vloekPipojte se ke svmu stolu pomoc mete pout jeden mi k nabjenstandardnho montnho drku a prach a nboj od 0,5 grain popojistnho krouku nebo pomoc naich 265 grain. vloek namontujte dvkova prachu na FUNKCE TLATKA PROstojan (na strnce 93).SNADNOU VMNU NASTAVITELN NAPT N E JB EP Chcete-li vymnit mc vloky,O-krouek na nastaven mc vloky jednodue stisknte uvolovac tlatkovm umon vyvinout mrn napt na a pouijete jinou mc vloku. Ovtemc jednotku, abyste mohli dlat novou hodnotu a ihned opt pebjte.mal, pravideln pravy. Jakmile Vloky lze vymnit za nkolik sekund.nastavte svj nboj, zajistte nastaven Pejdte z nabjen 30-06 na 45 Autodotaenm pojistnho krouku.okamit. Pednastaven vloky uchovvejte se sadami matric. MAL A VELK PODVAC TRUBKYTOLERANCE PESNOSTI Tyto trubky urychluj tok prachu. Dv S toleranc .002/ 0,0508 mm mezipodvac trubku jsou zahrnuty pro zsobnkem a rotorem je pro standardnkalibry 0,204 a 45. Pouijte nejvt men tou nejmen v oboru. Tatopodvac trubku, kter se hod do st precizn tolerance eliminuje zapadvnnbojnice. Voliteln trubka pro kalibr 17 prachu mezi rmem a bubnem ase prodv samostatn. zajiuje plynulou funkci u vech. 390709typ prach, a to u extrudovanch nebo kulatch.PISTOLOV ROTOR A MC VLOKA Jednodue stisknte tlatko Pro pouit ve vaem dvkovai prachu ma vyjmte mc vloku, u tento pistolov rotor men komoru pronemuste pokad eit pravy pesnj men nbojovch hmotnost mezipodvn prachu pi vmnch. 0,5 a 17 grainy. Oznate si mrky ttkem pro rychlou identifikaci a Pistolov rotor a mc vloka snadnou orientaci.standardn pistole. 050128Mc vloka standardn pistolepro pistolov rotor . 050116102 hornady.com'