b'Anatomi e A M MUENLIITVI O S OTSTELYY I U E U SS TE LP Y S V L NP T R NE C JB E S N T E Nejdleitj st vyrobenho nboje je stela. Stely Hornady, pouvan runmi pebjei po celm svt, jsou legendrn dky sv spolehlivosti a vkonu.NBOJNICEVtina steliva Hornady je plnna do nbojnic vyrobench u ns. Nae mosazn nbojnice vyrbme pro spolehliv pebjen, odoln proti korozi, se sprvnou tvrdost a schopnost odolvat maximlnm tlakm v komoe. Dsledn mme tsnou koncentricitu stny a dokonce nae nbojnice kalibran testujeme pro zajitn rovnomrn expanze nbojnice bhem vstelu. Dky tomuto kroku ve vrobnm procesu nbojnice Hornady zajiuj sprvn usazen stely, a to jak v nbojnici, tak i komoe, dky emu nakonec poskytuj optimln rychlost, konzistentn pesnost a rychl pebit.PRACHPrach v kad stele je specificky vybrn na zklad vkonu, tlaku, rychlosti a pesnosti. Pouvme pouze nejkvalitnj prachy na trhu. Kad nov vrka prachu, kter pouvme, je dvakrt kontrolovna z hlediska konzistence. Neustl testovn a vzkum zaruuj optimln zvolen prachy.ZPALKYVybrme zpalky, u kterch je prokzna schopnost efektivnho vkonu. Jsou peliv pizpsobeny kad navce a volme ty, kter dok rychle a konzistentn - nen tam mezera zaplit vechnu prachovou npl.hornady.com 9'