b'S O TE L I V S DEEI TE L Y RPPELEEOBBA J J131411 161512N V S E U L S PT I R U C E S T YN NG9 STANDARDN MIKROMETR 12 ODSTRAOVA14 NSTROJ PRO KONTROLU OVALITY/ Tento vestrann pstroj pesn mZASEKNUTCH NBOJNIC SOUSTEDNOSTI - LOCK-N-v krocch po 0,0025 mm/0,0001Snadno vyjmte zaseknut nbojniceLOAD CONCENTRICITY TOOLpro pesn men na stelch neboz matric vrtnm a poklepnm naNstroj identifikuje a eliminuje patnou objektech do velikosti 1 palce.zaseknutou nbojnici. Skld se zkoncentricitu (hzen) stely. Nboj sta Vetenov zmek umouje pohodlnvrtku . 7 a 20palcovho uzvru. umstit do nstroje a provst kontrolu, sejmut z menho pedmtu. . 050033 indentifikujte msto hzen stely. . 050072 Poskytuje vrazn zlepenou pesnost runho pebjen a lze provst kontrolu u 10 CIFERNKOV POSUVN MTKO tovrn vyrbnho steliva.Konstrukce z nerezov oceli s cifernkem. 050076odolnm vi nrazm je pesn15 JEDNOELOV NSTROJ na +/- 0,025 mm / 0,001. Monost tyzpsobovho men: uvnit, vn,PRO PRAVU LEK ZPALEKv hloubce a krok. Pro pesn menRychle a istodstrauje nepesnosti me bt posuvnk uzamen v libovolna otepylek zpalek. Hloubku poloze. Palcov koleko pomh pinstroje lze pizpsobit rznm snadnm otevrn a zavrn. Soustiznakm nbojnic. Vykrouenm, sady je plastov obal. msto klasickm oznutm otvoru je . 050075 (palce) 13 MIDLOTLOUKYeliminovn vznik odezk a nepodku.11 DIGITALLN POSUVN MTKO STNY KRKU POUZE 223/5.56. 041227 Toto psluenstv k nstroji pro soustednostPOUZE 308/7.62X51. 041228Pesn zmte dlku nbojnice,nabz dal krok v mimodn pesnm vnitn a vnj prmr nbojnice,pebjen. Jeho cifernkov indiktor 0,012716 RUN NSTROJE -SYSTM dlku stely, hloubku otvoru zpalkymm/ 0,0005 pomh identifikovat variaceRYCHL VMNYa celkovou dlku nboje. Umoujetlouky krku, take mete tdit a mitNstroj umouje velmi rychlou vmnu opakovan pesn a rychle mit,st nbojnic nebo ovovat fungovnoblbench nstroj pro ppravu nbojnic k m extra velkou obrazovkou LCD aoten hrdla, co v konenm dsledkupebjen. Je dodvn s nstroji pro pravu pesnost na 0,025 mm/ 0,001 vetnzvyuje pesnost. (Nstroj pro soustednostkrku nbojnic a lek malch i velkch zpalek, baterie (4 x LR44) a ochrannhonen soust.) kartky pro zaitn st nbojnice pro cal.: plastovho pouzdra. . 041223 .22, .25/ 6mm, .270/ 7mm, .30, .35/ 9mm a .45 050080 (palce/metrika) . 050097hornady.com 111'