b'Lock-N-Load mrkyLock-N-Load HEADSPACEKOMPARTORHeadspace kopartor hlavn prodluuje ivotnost nbojnic, zlepuje pesnost a zvyuje bezpenost. Midlo m odchylky v nbojnicch ped a po vstelu, nebo po formtovn. UmoujeLock-N-Load MIDLOLock-N-Loadsrovnn prostoru hlavn meziTLOUKY OKRAJE KOMPARTOR STELvystelenmi nbojnicemi aTdn steliva s okrajovmMen dlky patron na pikch stel formtovanmi nbojnicemi.zpalem podle tlouky okrajenen spolehlivou ani opakovatelnou Pt vloek, kter jsou dodvnym velk vliv na konzistencimetodou pro precizn pebjen s kompartorem, umoujzpalu a tm na pesnost steliva.nboj. Je bn, e od jednoho kontrolovat vtinu nbojnicTato osvden technika jenboje k druhmu existuj rozdly a od 0,17 Rem a po magnumy.pouvna jak sportovnmi stelci0,635 mm/ .025. N kompartor Vylepen komory Ackleytak i lovci. Midlo se pipevujestel m nboje od zapiatlhoN E JB EP pouvaj stejnou velikostna posuvku a obsahuje vlokykonce, aby poskytoval konzistentn vloky jako pvodn nbojnice.pro pouit r .17 a .22. (Nena pesn men. Mete jej tak Podrobnosti o velikosti patron/ kompatibiln s r .117 WSM). pout ke kontrole uniformity stel vloek naleznete v dodanm grafu. RF17 od zkladny ke zapiatlmu konci. nebo v pokynech k vrobku. N kompartor stel se snadno pipevuje k elistem vaeho posuvnho mtka a pouv vymniteln vloky (k dispozici ve velikostech od re 0,17 do 0,45) pro men od zapiatlho konce stely.DOPLNK KPouv se ve spojen s O.A.L.HEADSPACE KOMPARTORU midlem a poskytuje maximln Stanoven sprvnho prmru vloky: Pi pouit headspacepesnost men. Kompartor Pokud pidte prmr krku a prmrkompartoru, se kovadlinkastel sprvn vyrovn O.A.L. pro ramene a vydlte toto slo dvma,pipevn k druh stran posuvnhopesn men pomoc posuvnho pouijte vloku nejble tomuto slu mtka - posuvky. Tm zsktemtka. Tato metoda umouje Tlo s 5 vlokami, sadarovnou plochu pro open dnapm porovnn vaich laborac pi . HK66 nbojnice, co usnadn men. nastavovn va matrice k usazen Pouze 5 vloek. AB1 stel pro libovolnou vybranou stelu s . HK55 volnm pohybem (skokem).Lock-N-Load Headspace vloky Kompartor stel -zkladn sada. B234GABCDEF .240".330".350".375".400".420".188"Tlo kompartoru a 7 vloek pro . G240 . A330 . B350 . C375 . D400 . E420 . F188 prmry stel: .224 (5,56mm), 17 Hornet .17 Rem 22PPC 6GT 30-06 223 WSSM 6.5 x 284 264 Win Mag Bushing blank with.243 (6mm), .257, .264 204 Ruger 22-250 Rem 6mm Rem 300 H&H 243 WSSM 6.5 PRC 7mm SAUM .188" diameter(6,5mm), .277, .284 (7mm), 221 FB 6PPC, 6BR Rem 257 Rob 7.62x39 260 Rem 284 Win 7mm STW hole. Drill and Ream for sizes.308 (7,62 a 8mm)222 Rem 250 Sav 25-06 Rem 6.5x55 270 WSM 7mm Rem Mag 300 RSAUM not listed.222 Rem Mag 7BR Rem 270 Win 7mm WSM 7mm-08 Rem 7mm PRC 300 Win Mag Kompartor stel -223 Rem 300 Blkout 7 x 57mm 30-40 Krag 300 Sav 7mm Ultra Mag 300 PRC Kompletn sada. B14220 Swift 6.5 Grendel 280 Rem 6.5 Creedmoor 308 Win 300 WSM 300 Ultra Mag Tlo kompartoru a vech 14 6mm ARC 30-30 Win 6.5 x47 Lapua 35 Rem 300 Wby Mag 8mm Rem Mag vloek pro prmry stel: .172, 243 Win 325 WSM 338 Ultra Mag .204, .224 (5.56mm), .243 338 Win Mag 338 Lapua (6mm), .257, .264 (6.5mm), 350 Rem Mag 35 Whelan .277, .284 (7mm), .308, .338, 375 H&H Mag .358, .375, .416, .458114 hornady.com'