b'Matrice Custom GradeMATRICE STANDARDN DLKY STANDARDN MATRICE USAZEN516Pro jsou Hornady matrice lep? Zarovnejte Pebjec lisy Hornadypolohu pedstavuj to nejlep.objmky/ Pesn obrbn umoujezastaven pesn pebjen tm, e nabzobruby snadnj nastaven, lep vyrovnn a hladk fungovn. N E JB EP Dky jedn z nejlepch3 3vnitnch povrchovch prav zajiuj Hornady Custom Grade a Match Grade matrice zruku celoivotnho pebjen. Jsou natolik dobe4 2vyrobeny, e se pi normlnm pouvn nikdy nezni ani se neopotebuj.781 ZIP SPINDLE KONSTRUKCE 3 POJISTN KROUKY S5 NASTAVOVAC Funkce Zip Spindle , kter jePLOCHMI KLI ROUB USAZENsoust matric vech dlek, seHornady Sure-Loc pojistnNastavovac roub usazen snadno pozitivn zablokuje a eliminujekrouky se sevou kolem celnastavuje hloubky usazen stely.skluz. ada jemnch zvitmatrice vyvjenm konstantnho ezanch na vetenu i kletintlaku, aby udrely krouek na6 KOMPRESN ZMEKvetena umouje postupnmst. Pojistn roub uthneTento O-krouek poskytuje potebn seizovn otenm vetena, nebokrouek, ani by piel donapt, aby se usnadnilo jemn nastaven se me snadno zazipovat prostyku se zvity, m se vyloua aby matrice zstala na sv pozici.vt pohyby. mon pokozen. 7 ZAJIOVAC2 HLADK POVRCH 4 ELIPTICK EXPANDR KROUEKVnitn profil matrice je preciznLep ne kulat expandry,Zajiovac opracovn a letn do hladktento Hornady expandrpojistn povrchov pravy pro spolehlivzajiuje extrm hladkkrouek se fungovn bez pilepen nbojniceformtovn krku a vraznbhem nkolika nebo nadmrnho ten. Vtinasniuje ten a namhn krkusekundodstran naich pistolovch matric mnbojnice. Vnitn zvitovn brnpro snadnou povrchovou pravu zlat prstenjeho volnmu tahu a eliptickdemont a z nitridu titanu, kter je tvrdexpandr eliminuje potebuvyitn matrice.ne karbid a nevyaduje mazn.samostatn matrice expandru Super tvrd povlak je idelnpro napojen na dal kalibr.pro formtovn nbojnic a nepokozuje nbojnice.116 hornady.com'