b'Hornady Match Grade matrice vm dvaj plnou kontrolu nad naptm krku pi zmn velikosti. Tyto matrice maj schopnost pouvat vymniteln,Y L ET S P O I L ET S V Psamostedc vloky velikosti krku, kter vyluuj monost nadmrnho dimenzovn krku va nbojnice.* Tsn tolerance v lisu se promtaj do lepch skupin soustel na stelnici. Ne naleznete seznam dostupnch matric a vloek.*Vloky se prodvaj samostatn.Match GRADE SADY MATRICPATRONA POLOKA . PATRONA POLOKA .223 REM (.224) 544207 7MM REM SA ULTRA MAG (.284) 5443116MM ARC (.243) 544257 7MM REM MAG (.284) 5443256MMX47 LAPUA (.243) 544610 7MM WSM (.284) 5443296MM PPC (.243) 544241 7MM PRC (.284) 5443196MM BR REM (.243) 544249 308 WIN (.308) 5443556MM CREEDMOOR (.243) 544247 30-06 SPRG (.308) 5443396.5X47 LAPUA (.264) 544650 300 WSM (.308) 5443536.5x55 (.264) 544281 300 WIN MAG (.308) 544351260 REM (.264) 544277 300 PRC (.308) 5443496.5 CREEDMOOR (.264) 544655 300 NORMA MAG (.308) 5443716.5-284 NORMA (.264) 544295 300 REM ULTRA MAG (.308) 5443676.5 PRC (.264) 544283 338 NORMA MAG (.338) 544397284 WIN (.284) 544303 338 LAPUA MAG (.338) 544399Co dl 280 ACKLEY IMP (.284) 544323matrice lep?? Podvejte se na pln seznam dostupnch matric na 150-157. E EB BHornady matrice pedstavujto nejlep v oboru. PesnVYBERTE POTREBNOU VLOZKU J JE Eobrbn umouje pesn22 CAL. 6MM 6.5MM 7MM 30 CAL. 338 CAL. T P E L U N S S I C U V E S T Y N RNpebjen tm, e nabzPRMRPOLOKA . PRMRPOLOKA . PRMRPOLOKA . PRMRPOLOKA . PRMRPOLOKA . PRMRPOLOKA .snadnj nastaven, lep vyrovnn a hladk fungovn242 594242 .256 594256 .284 594284 .306 594306 .329 594329 .362 594362Dky jedn z nejlepch.243 594243 .257 594257 .285 594285 .307 594307 .330 594330 .363 594363povrchovch prav zajiuj.244 594244 .258 594258 .286 594286 .308 594308 .331 594331 .364 594364Custom Grade a Match Grade.245 594245 .259 594259 .287 594287 .309 594309 .332 594332 .365 594365matrice zruky celoivotnho.246 594246 .260 594260 .288 594288 .310 594310 .333 594333 .366 594366pebjen. Jsou natolik dobe.247 594247 .261 594261 .289 594289 .311 594311 .334 594334vytvoeny, e se pi normlnm pouvn nikdy nezni ani.248 594248 .262 594262 .290 594290 .312 594312 .335 594335se neopotebuj. .249 594249 .263 594263 .291 594291 .313 594313 .336 594336.250 594250 .264 594264 .292 594292 .314 594314 .337 594337.251 594251 .265 594265 .293 594293 .315 594315 .338 594338.266 594266.267 594267.268 594268.269 594269.270 594270SADY MATRIC HORNADY MATCH GRADE: Matrice se standardn dlkou Zachycova odklpcho kolkuve stylu vlokyStandardn usazovacIn-line matrice usazen stel sstojan stelusazovacm mikrometremMatch usazovac matriceEliptick expandr na zakzkuhornady.com 119'