b'Z jedn odus t eJedna z prvnch odpovdnost pi drenZABEZPEENSVzbran je jej sprvn zabezpeen, kdy ji zrovna nepouvte. Ale to nen ve,Otevete vechny sv trezory ochrana va steln zbran a ostatnch cennost zkrtka dv smysl. HornadyHornady RAPiD jednm RFID ipem.vm to usnaduje svou irokou nabdkouBez ohledu na to, kolik trezor RAPiDvlastnte, jeden ip je doke trezor, sejf a psluenstv pro votevt vechny. Jednodue pilote vmi zvolen RFID ip (nabzme domov, vozidlo nebo jakkoliv zpsobproveden emnku k hodinkm, pvsku na kle nebo samolepky) ke pepravy. Dky patentovan technologiitece a trezor se rychle oteve.RFID trezory Hornady SecurityRAPiDPi pouit technologie RFID nen teba hledat kl, registrovat otisk prstu ani si pamatovat kombinaci sel.nabzej nejrychlej a nejspolehlivjHornady nabz irok vbr trezor RAPiD od trezor pro jednu pstup k va steln zbrani a zrovenebo dv zbran a po trezor Ready Vault, kter pojme a 8 dlouhch poskytuj bezkonkurenn zabezpeenzbran a 14 runch zbran.ped neoprvnnmi uivateli. Rychl a spolehliv bezdotykov oteven trezoru s patentovanou Jako majitel stelnch zbran metetechnologi RFID.vybrat z mnoha monost lonchKAD TREZOR zazen, kter vyhovuj vaemu ivotnmuRAPID SE DODV S stylu a hod se do vaeho domova. NaNKOLIKA RFID IPYodstranit, pakuje se nsledujcch strnkch najdete zabezpeovac vrobky pro runKad trezor me bt naprogramovn tak, aby peetl a Y T I R U C E S zbran, puky a brokovnice. Prohldnte sipt rznch RFID ip.ip na emnku k hodinkmnai nabdku monost skladovn, vetnNabzme rzn ipy a psluenstv: produkt na webu Snapsafe.com a SamiRFID samolepku mete pilepit k se rozhodnte, kter een je pro vaitelefonu nebo na jin msto, kter situaci nejlep. vm bude vyhovovat.Pvsek na kleSamolepka*DLEIT: Neskladujte nabit steln zbran v trezoru ani v uzamykateln schrnce. Dodrujte mstn, sttn a federln zkony pro skladovn a pepravu stelnch zbran. Ped cestovnm s jakmkoli penosnm trezoremsi ovte pedpisy TSA a zsady leteck spolenosti. Zkontrolujte rozmry steln zbran podle vnitnch rozmr trezoru. Psluenstv pro steln zbran a steln zbran nejsou soust dodvky.124 hornady.com'