b'PODVEJTE SE NA NAI CELOU ADUP S L UE N S T V VIZ STRANA 138-139RAPiD Safe Ready Vault Square-Lok, kter je k dispozici ve dvou velikostech, poskytuje ve svm interiru etn konfigurace pro maximln flexibilitu skladovn. Podle poteby peuspodejte stojany nebo si Y T I R U C E S zakupte dal psluenstv Square-Lok. Ready Vault vyuv jinak przdn prostor k zajitn vech vaich zbran a vybavenNASKENUJTE VDY AKTULN INFORMACE DKY PIPOJEN K WIFIPRO VCE Mjte pehled o svm trezoru Ready Vault dky svmu chytrmu telefonu. Sthnte si INFORMAC aplikaci Hornady Security a nechejte si zaslat upozornn, kdy je trezor odemen.PIZPSOBIV SKLADOVNStojany na zbran Square-Lok (soust balen) a dal psluenstv (prodvan se samostatn) lze umstit kamkoli na vnitn kovov kolkov stny. S Square-Lokjsou kompatibiln psluenstv jako LED svtla, police, stojany na zbran, vlhkomr a odvlhovae.PATENTOVAN POLICE NA ZBRANDvouelov stojany na zbran vyuvaj mezery mezi hlavnmi pro umstn a osmi dlouhch zbran a 14 runch zbran. PVC pokrvky chrn povrch zbran, zatmco hlubok distann sloupky poskytuj prostor pro velk optiky.VYCPAN ROHOKANeoprenov rohoka zabrauje sklouznut uloench zbran, co umouje bezpen skladovn dlouhch zbran.BEZPEN A PIPRAVENNapjen 12V DC nebo tyi baterie AA zajiuj, e vae zbran a dal cennosti budou nepetrit chrnny a pipraveny k pouit. Vechny trezory maj americkou zstrku. Lze pout adaptr pro zapojen do EU zsuvek.*DLEIT: Neskladujte nabit steln zbran v trezoru ani v uzamykateln schrnce. Dodrujte mstn, sttn a federln zkony pro skladovn a pepravu stelnch zbran. Ped cestovnm s jakmkoli penosnm trezoremsi ovte pedpisy TSA a zsady leteck spolenosti. Zkontrolujte rozmry steln zbran podle vnitnch rozmr trezoru. Psluenstv pro steln zbran a steln zbran nejsou soust dodvky.126 hornady.com'