b'S J BS O TE L I V N S TE L Y P EEE ETrezor RAPiD CompactTrezor RAPiD Ready Ready Vault s WiFi Vault s WiFi110V. 98196WIFI Kovov police 110V. 98195WIFI Pln policeNavrena pro kompaktnReady Vault Vnjek: 132,6 x 25,4 x 25,4 cm*Compact Ready VaultVnjek: 132,6 x 50,8 x 38,4 cm*Vhodn pro RAPiD (*pidej 4,3cm pro rukoje)(produkt . 98196), ale je(*pidej 4,3 cm pro rukoje)Ready Vault (produkt Vnitek: 131,6 x 24,9 x 20,3 cmkompatibiln i s ostatnmiVnitek: 131,6 x 48,3 x 32,3 cm. 98195). Nosnost 45 Hmotnost: 36,3 kg produkty Square- Lok.Hmotnost: 74,8 kg kg. 47 x 25,4 cm. Kovov policeNosnost 11 kg. 22,9 x 15,2Sada police Ready Vault. 98252. 98253 cm. . 98252. 98253PODVEJTE SE NA NAI CELOU ADU NOVINKAP S L UE N S T V SKKA NA ZBRAN VIZ STRANA 138-139. 95109Vestrann skka na nboje Hornady umouje bezpen uloenS C U R I T Ya uspodn plechovek, karton a krabic s nboji. Modulrn systm U R I T Y P S V S L UE N T CSquare-Lok vm umouje uspodat si prostor a pidat monosti, kter vyhovuj vaim potebm, a zrove zabezpeit cenn nstroje pro pebjen, loveck a steleck vybaven a dal produkty.Seroubujte dva nebo vce systm pro jet vt lonou kapacitu.Vnjek: 45,7 x 5,1 x 101,6 cm Hmotnost: 21,7 kg*DLEIT: Neskladujte nabit steln zbran v trezoru ani v uzamykateln schrnce. Dodrujte mstn, sttn a federln zkony pro skladovn a pepravu stelnch zbran. Ped cestovnm s jakmkoli penosnm trezoremsi ovte pedpisy TSA a zsady leteck spolenosti. Zkontrolujte rozmry steln zbran podle vnitnch rozmr trezoru. Psluenstv pro steln zbran a steln zbran nejsou soust dodvky.hornady.com 127'