b'Lze namontovat vodorovn, nebo svisle.BEZPENOSTRAPiD Safe AR GunlockersSk AR Gunlocker lze hledn schovat pod postel, v atnku nebo na zadnm sedadle SUV a poskytuje naprostou bezpenost dky pln uzavenmu Y T I R U C E S designu. Je k dispozici ve dvou velikostech; pojme NASKENUJTE a ti taktick puky nebo brokovnice a nabz k nim PRO VCE rychl afektivn pstup dky technologii RFID. RAPiD Safe ARGunlockerINFORMAC VESTRANN A BEZPEN 110V. 98190Namontujte vodorovn nebo svisle a zajistteJe mon pout a pro dv taktick puky.*nastnu, podlahu nebo jin pevn pedmt sVnjek: 106,7 x 38,7 x 17,1 cm pedvrtanmi montnmi otvory. Vnitek: 102,9 x 34,3 x 14 cm BEZPEN A PIPRAVEN Hmotnost: 22,7 kgNapjen 12V DC nebo tyi AA bateriezajist, e vae zbran budou nepetrit chrnny a pipraveny k pouit. Vechny trezory maj americkou zstrku. Lze pout adaptr pro zapojen do EU zsuvek.PEVYUJE ASTM BEZPENOSTN STANDARDYPekrauje poadavky mezinrodnch bezpenostnch standardRAPiD Safe ARGunlockerXLASTM tkajcch se zabezpeenm ped dtmi, a odolnosti proti110V. 98191pen, pevnosti zmku, test pdu/vytren/pilovn a odolnostiJe mon pout a pro dv taktick puky.*pant.OCHRANN INTERIR Vnjek: 106,7 x 38,7 x 25,4 cm Polstrovan interir a pnov drky naVnitek: 102,9 x 34,3 x 22,2 cm pistolezachovaj vzhled steln zbran. Hmotnost: 28,1 kg*DLEIT: Neskladujte nabit steln zbran v trezoru ani v uzamykateln schrnce. Dodrujte mstn, sttn a federln zkony pro skladovn a pepravu stelnch zbran. Ped cestovnm s jakmkoli penosnm trezoremsi ovte pedpisy TSA a zsady leteck spolenosti. Zkontrolujte rozmry steln zbran podle vnitnch rozmr trezoru. Psluenstv pro steln zbran a steln zbran nejsou soust dodvky.128 hornady.com'