b'SEE P Y L ET S N V I L ET O SB J SRAPiD Safe ShotgunWallLockSmysl vlastnn zbran pro ely sebeobrany zvis na tom, jak rychle ji dokete tasit.Schovejte nstnn drk na kd RAPiD Safe Shotgun za dvee, do atnku, zkrtka kamkoli, kde k nmu budete mt rychl pstup. Byl navren speciln pro brokovnice a pojme vtinu model, kter chrn ped neoprvnnmi uivateli, ale zrove je NASKENUJTE pipraven vm zbra vydat, kdykoli se budete potebovat brnit. E EC CPRO VCE VESTRANN A PRAKTICK U UINFORMAC Drk na kd Shotgun Wall Lock lze namontovat vodorovn nebo svisle,R RI IT Tzle tedy na prostoru, do kterho jej budete chtt umstit. Y YSNADN MONTPedvrtan montn otvory a dodan nad zajiuj rychlou a jednoduchou mont.PEVYUJE ASTM BEZPENOSTN STANDARDYPekrauje poadavky mezinrodnch bezpenostnch standard ASTM Mtkajcch se zabezpeenm ped dtmi, a odolnosti protipen, pevnosti zmku,test pdu/vytren/pilovn a odolnosti pant.OCHRANN INTERIR Polstrovan vnitek chrn vai brokovnici pedP S L UE N S T V pokrbnm a pokozenm.110V. 98180Vnjek: 21,6 x 23 x 7 cm Funguje se tymi bateriemi AA (nejsou soust).*DLEIT: Neskladujte nabit steln zbran v trezoru ani v uzamykateln schrnce. Dodrujte mstn, sttn a federln zkony pro skladovn a pepravu stelnch zbran. Ped cestovnm s jakmkoli penosnm trezoremsi ovte pedpisy TSA a zsady leteck spolenosti. Zkontrolujte rozmry steln zbran podle vnitnch rozmr trezoru. Psluenstv pro steln zbran a steln zbran nejsou soust dodvky.hornady.com 131'