b'RAPiD Safe KeypadVaultY T I R U C E S Zabezpete v nm sv run zbran a dal cennosti a zrove se mete tit z pohodlnho oteven v podob rychlho a spolehlivho bezdotykovho NASKENUJTE systmu, kter je charakteristickm znakem ady RAPiD Safe a pouit PRO VCE technologie RFID. Tento model, kter bez problmu pojme dv pistole, INFORMAC ale zrove se vejde do zsuvky nebo na polici, se ad mezi jeden z naich nejdostupnjch trezor RAPiD s podporou technologie RFID.PROGRAMOVATELN RFID IPYSoust balen jsou tak dva RFID ipy. Ty mete naprogramovat tak, aby otevely Trezor s klvesnic a kterkoli trezor z ady RAPiD Safe, kter vlastnte.TI ZPSOBY OTEVENPout mete patentovanou RFID teku, pstupov kd nebo mechanick kl.PIKOV ZABEZPEENKlenba se vyznauje robustn ocelovou konstrukc odolnou proti neoprvnn manipulaci a obsahuje pedvrtan otvory pro trvalou mont.Vnjek: 33,3 x 27,9 x 9,9 cm Vnitek: 26,9 x 19,8 x 8,4 cm Hmotnost: 5,9 kg4 AA bateriemi. 97436*DLEIT: Neskladujte nabit steln zbran v trezoru ani v uzamykateln schrnce. Dodrujte mstn, sttn a federln zkony pro skladovn a pepravu stelnch zbran. Ped cestovnm s jakmkoli penosnm trezoremsi ovte pedpisy TSA a zsady leteck spolenosti. Zkontrolujte rozmry steln zbran podle vnitnch rozmr trezoru. Psluenstv pro steln zbran a steln zbran nejsou soust dodvky.132 hornady.com'