b'SEE P Y L ET S N V I L ET O SB J SVechny trezory RAPiD disponuj digitln naprogramovanou klvesnic, kter pedstavuje alternativn zpsob otevrn.2700KP2600KPRAPiD Safe 2600KP, 4800KP2700KP a 4800KPTyto trezory RAPiD poskytuj praktick zabezpeen vaich zbran a cennost ped nevtanou nvtvou, a u jste doma i na cestch. Dky svm spornm rozmrm se snadno vejdou na non stolek nebo do cestovnho kufru, takeE Eje vae zbra vdy chrnna a pipravena k pouit. Vbr ze t rozmr pokrv vechny velikosti runch zbran. C CU UR RPEVYUJE ASTM BEZPENOSTN STANDARDY I IT TPekrauje poadavky mezinrodnch bezpenostnch standard ASTM tkajcch se zabezpeenmY Yped dtmi, a odolnosti proti pen, pevnosti zmku, test pdu/vytren/pilovn a odolnosti pant.BEZPEN A PIPRAVENNapjen ze st a baterie znamen, e vae zbra je nepetrit chrnna a pipravena k pouit. Pro 2600KP a 4800KP: Oba maj americkou zstrku. Lze pout adaptr pro zapojen do EU zsuvek.MOBILN BEZPENOSTSoust balen je tak lano, kter umouje bezpen pipevnn k pevnmu pedmtu. Spluje poadavky TSA na bezpenost pistole v odbavenm zavazadle.*RAPiD Trezor 2600KP RAPiD Trezor 2700KPRAPiD Trezor 4800KP T S N EL V S P U (velk) (X-velk) (XX-velk)110V. 98177 110V with 220V/ EU plug110V . 98141Je vhodn pro pistole se 4 adapter. 98172 Vhodn pro dv pistole o hlavn a 2 revolvery.* Hod se pro vtinu pistol velikosti 1911 nebo jeden velk Vnjek: 27,2 x 22,1 x 7,4 cmvelikosti 1911 a 4 revolver.* revolver.*Vnitek: 17,8 x 19,6 x 5,6 cm Vnjek: 32,3 x 22,1 x 7,4 cmVnjek: 26,7 x 30,5 x 7,4 cm Vnitek: 22,9 x 19,6 x 5,6 cm Vnitek: 18,3 x 27,9 x 5,6 cm*DLEIT: Neskladujte nabit steln zbran v trezoru ani v uzamykateln schrnce. Dodrujte mstn, sttn a federln zkony pro skladovn a pepravu stelnch zbran. Ped cestovnm s jakmkoli penosnm trezoremsi ovte pedpisy TSA a zsady leteck spolenosti. Zkontrolujte rozmry steln zbran podle vnitnch rozmr trezoru. Psluenstv pro steln zbran a steln zbran nejsou soust dodvky.hornady.com 133'