b'Ohnivzdorn trezor s klvesnic Y T I R U C E S Ideln een pro kadho, kdo potebuje zajistit vce ne jednu nebo dv run zbran, ale nem prostor pro trezor v pln velikosti. Fireproof Keypad Safe poskytuje robustn zabezpeen a flexibiln loit pro ve od stelnch zbran po hobby vybaven.ZAJISTTE PROTI KRDEI A PORURobustn ocelov tlo o tlouce 1,6 mm, extra siln ocelov dvee o tlouce 4,1 mm a tyi uzamykac oka o prmru 2,5 cm chrn ped neoprvnnmi uivateli. Trezor odol ru a do teplot 760 C po dobu 30 minut.FLEXIBILN SKLADOVNVyjmateln vnitn police nabz flexibiln a bezpen uloen zbran, dokument, perk, vybaven, vzcnch sbrek, lk a dalch.DV METODY OTEVENPout mete bu elektronick zmek, nebo zlon kl.Vnjek: 30,5 x 38,1 x 41,9 cm Vnitek: 26,2 x 33,8 x 38,1 cm Hmotnost: 22,2 kg4 AA Bateriemi. 95407*DLEIT: Neskladujte nabit steln zbran v trezoru ani v uzamykateln schrnce. Dodrujte mstn, sttn a federln zkony pro skladovn a pepravu stelnch zbran. Ped cestovnm s jakmkoli penosnm trezoremsi ovte pedpisy TSA a zsady leteck spolenosti. Zkontrolujte rozmry steln zbran podle vnitnch rozmr trezoru. Psluenstv pro steln zbran a steln zbran nejsou soust dodvky.134 hornady.com'