b'NOVINKAUzamykateln schrnka s dvojitm vkemd Y T I R U C E S SAMOSTATN PIHRDKY NA ZBRAN A NBOJEUchovvejte dv pistole v bezpe nebo skladujte munici bezpenUzamykateln schrnka NOVINKAa oddlen od steln zbran v jednom snadno penosnms dvojitm vkem uzamykatelnm boxu, kter vm uet msto. . 95229PEVN KONSTRUKCE Hod se pro pistole o velikosti 1911 a Odoln ocelov pouzdro o tlouce 1,3 mm chrn ped pokusy o4-palcov revolvery.*vypen, zatmco vnitek z prvotdn pny chrn cenn obsah.LANO PRO EXTRA ZABEZPEEN Vnjek: 27,9 x 25,4 x 5,1 cmPiloen ocelov bezpenostn lanko odol sle a 680 kg pi upevnn k jakmukoli nepohyblivmu pedmtu.PATENTOVAN KABELOV PIJMAPatentovan, prostorov sporn pijma kabel umouje maximln skladovac prostor uvnit schrnky. Skldac rukoje pro penen zajiuje elegantn design.NA JEDEN KLSpolehliv ocelov zmek se otevr hladce a je dodvn se dvma kli. Oba zmky jsou na jeden kl.*DLEIT: Neskladujte nabit steln zbran v trezoru ani v uzamykateln schrnce. Dodrujte mstn, sttn a federln zkony pro skladovn a pepravu stelnch zbran. Ped cestovnm s jakmkoli penosnm trezoremsi ovte pedpisy TSA a zsady leteck spolenosti. Zkontrolujte rozmry steln zbran podle vnitnch rozmr trezoru. Psluenstv pro steln zbran a steln zbran nejsou soust dodvky.136 hornady.com'