b'Psluenstv pro trezoryDOBJEC ODVLHOVAODVLHOVAC TY TREZORU DIGITLN VLHKOM RTREZORU Jednodue ji pipojte proVelk dotykov displej zobrazuje Absorbuje vlhkost atrval, bezdrbov eenvysokou/nzkou teplotu a vlhkost zabrauje rzi nebo plsnm vkontroly vlhkosti v trezorechve Fahrenheitu nebo ve stupnch trezorech a jinch uzavenchna zbran a malch sknch.Celsia. Namontujte rychloupnac prostorch pro zbran.Odvlhovac ty minimalizujekonzoli na vnitn dvee, stnu Krystaly pro kontrolu vlhkostikondenzaci, plsn a vlhkost.trezoru nebo trezorov mstnosti se zmn z modr na rovou,Pokryt je piblin 3 m3. nebo pouijte rozkldac stojan. kdy je teba jednotku nabt.Zsuvka USA na 110V, monostVyaduje dv baterie AAA S konektorem 110V USA lzepouit pevodnku na 220V. (nejsou soust balen).pout mni na 220V z 110V. 110V 30,5 cm. 95903 . 95909Y T I R U C E S 110V . 95900P S L UE N S T V V IZ S TR ANA 138Bezdrtov vlhkomrDlkov senzor m teplotu a vlhkost uvnit vaeho trezoru. Vlhkomr m velkou dotykovou obrazovku a zobrazuje teploty ve stupnch Fahrenheita nebo Celsia ve hlavnch i vzdlench Namontujte rychloupnac konzolu na vnitn dvee nebo stnu trezoru nebojednotkch. Vyuijte trezorov mstnosti. integrovan stojan nebo drk s magnety, otvor pro zaven nebo drk Square-Lok. Vyaduje tyi baterie AAA (nejsou soust balen) 95907*DLEIT: Neskladujte nabit steln zbran v trezoru ani v uzamykateln schrnce. Dodrujte mstn, sttn a federln zkony pro skladovn a pepravu stelnch zbran. Ped cestovnm s jakmkoli penosnm trezoremsi ovte pedpisy TSA a zsady leteck spolenosti. Zkontrolujte rozmry steln zbran podle vnitnch rozmr trezoru. Psluenstv pro steln zbran a steln zbran nejsou soust dodvky.140 hornady.com'