b'SEE P Y L ET S N V I L ET O SB J SMZVSN KOK MAGNUMTento kok se hledn zasouv na polici o sle 1,3 a 2,5 cm ve vaem trezoru, skni nebo skce, m STOJANY PRO KRTK ZBRAN vytv dal prostor pro Maximalizujte lon prostor v trezoru nebo skce na zbran.dokumenty a nosnost 18 Povrchov prava PVC nepokrbe ani nepokod povrch va zbran. kg.Stojan na 4ksStojan na 8ks. 96012Rozmry: 13 x 22,9 x 17 cmRozmry: 13 x 45,7 x 17 cm . 95820 . 95840E EC CU UR RI IT TY YUNIVERZLN DRKYMAGNETICK TREZOROV HKYNA ZBRAN Umstte tyto hky na hranu jakhokoli kovovho povrchu, abyste Drky z tvrzen ocelibezpen uloili zazen, jako jsou pouzdra na zbran, dalekohledy potaen PVC jsou vhodna taky na zbran. Hky jsou dimenzovny na 6,8 kg a jsou pro tk zbranzajitny silnmi magnety.(Kalibr 22 a vt).2-balen Nasute na polici. 95911o tlouce 1,8P S L UE N S T V a 2,5 cm 95870*DLEIT: Neskladujte nabit steln zbran v trezoru ani v uzamykateln schrnce. Dodrujte mstn, sttn a federln zkony pro skladovn a pepravu stelnch zbran. Ped cestovnm s jakmkoli penosnm trezoremsi ovte pedpisy TSA a zsady leteck spolenosti. Zkontrolujte rozmry steln zbran podle vnitnch rozmr trezoru. Psluenstv pro steln zbran a steln zbran nejsou soust dodvky.hornady.com 143'