b'MATCH Rozdl mezi zvodem a dominanc.SKUTEN PESN ZVODN NBOJEJsou osazeny stelami ELD Match nebo BTHP Match a spluj ty nejvy standardy pesnosti, se ktermi se mete v oboru setkat.SPECILN VYBRAN NBOJNICEVbr nbojnic uruj ta nejpsnj kritria. Rovnomrnost tlouky stny, vnitn kapacita a NASKENUJTE konzistentn koncentricita stnyto ve hraje pi vrob nejspolehlivjch nboj roli.PRO VCE SPECILN PIZPSOBEN PRACHYINFORMAC Prachy jsou dkladn vybrny ke kadmu specifickmu plnn , aby byl zajitn optimln tlak, rychlost a konzistentn pesnost.PSN KONTROLA KVALITYPsn kontrola kvality munice Hornady Match zajiuje sprvn usazen stely, konzistentn nabjen a tlaky, optimln rychlost, stlou celkovou dlku a konzistentn pesnost.16 hornady.com'