b'LEVEREVOLUTION U.S. Pat. .8,413,587 & 7,380,502Vechna ostatn een pro pkov zbran jsou zbyten.TECHNOLOGIE FLEX TIPPatentovan technologie Flex Tip poskytuje vy balistick koeficienty a zvenou rychlost a o 75 m/s oproti tradinm plochm navkm a je bezpen i pro trubkov zsobnky.NASKENUJTE VCE ENERGIE DO CLEPRO VCE LEVERevolution pekonv konvenn plnnou munici se zachovnm vysokho procenta hmotnosti a INFORMAC pedv a o 40 % vce energie. Plo trajektorie poskytuj vynikajc vkonnost dopadu pi stelb na dlku.SPOLEHLIV EXPANZE I V RUNCH ZBRANCHU runch zbran se dut stely otevtaj pli rychle a sniuj pi vych rychlostech penetraci. Technologie Flex Tip umouje spolehlivou expanzi stely od 240 do 600+ m/s.MODERN PRACHYNov steln prachy zajiuj maximln sovou rychlost pi zachovn konvennch tlak.18 hornady.com'