b'Zprva od Steveaa Jasona Hornady:Kvalita, neustl zlepovn a odhodlntomu jsme oddni.V Hornady se jednalo o velmi vzruujc rok. Vyrobili jsme a odeslali vce ne kdykoliv pedtm, rozili jsme nae pracovn prostory, investovali jsme do stroj a zvili poet naich zamstnanc. Nae odvtv prolo vznamnmi zmnami, ale jedna vc zstv stejnnae odhodln a ve pro vrobu pikovch produkt.Mezi leton inovativn produkty pat zcela nov 7mm nboj PRC (Nboj do pesn puky - Precision Rifle Cartridge). 7mm nboj PRC navazuje na vkony nboj 6,5 PRC a 300 PRC, 7mm nbojnice PRC se nachz pmo mezi tmito dvma nboji a zachovv si hlavu o prmru magnum a bezemenov design.Stela PRC re 7 mm je speciln navrena pro pouit dnench dlouhch nboj s nzkm stepem a nabz pesnost, vkon na del vzdlenost amrn zptn rz.Ve spolenosti Hornady vme, e vechno zle na nboji, a u v ternu nebo na palebn e, mme nboj pro kad pouit. Letos najdete dal nabdky v rmci naich oblbench ad ELD Match, CX a Sub-X. Pro fanouky pedovky jsme rozili adu Bore Driver o nov nboj re 50 se 340 gr. ELD-X.Nae ada bezpenostnch produkt se neustle rozrst, tentokrt pedstavujeme skku na zbran. Dky vestrannmu systmu Square-Lok vm umouje skka na zbran uspodat prostor a pidat monosti, kter vyhovuj vaim osobnm lonm potebm.Zatmco rok 2021 pinesl jedinen vzvy, rok 2022 nabdl nespoet pleitost a za to jsme vdn. Doufme, e nae odhodln a ve pro toto odvtv budou nadle zjevn, a to i v prbhu roku 2023. Jsme oddni naemu odvtv a naim zkaznkmjen dle stlejte a my vs budeme zsobovat novmi produkty!Steve Hornady Jason Hornady'