b'HORNADY BLACK Zbra Ameriky pohn BLACKIDELN MONOSTI STEL HORNADYV zvislosti na ri a pouit jsou pro kad nboj vybrny nejlep mon stely, aby byla zajitna pesnost a vkon, jak od Hornady oekvteOPTIMALIZOVNO PRO RZN PLATFORMYA u s tlumiem nebo bez, nadzvukov nebo podzvukov, na puku, stedn dlouhou NASKENUJTE zbra, karabinu nebo pistoli,Hornady BLACK m optimalizovan laborace pro vynikajc PRO VCE vkon na rznch platformchINFORMAC IST, PESN A KONZISTENTNSpeciln ist hoc prachy maj za nsledek snen zblesku z hlavn, a to i u puek s krtkou hlavn. Vnitn balistika a hmotnosti stel jsou optimalizovny pro pesnost a konzistenci.VHODN PRO RZN ZBRANNavren pro modern, ale i star steln zbran.34 hornady.com'