b'AMERICAN GUNNER ivot. Svoboda. Hornady.SPOLEHLIV VKON STELMunice American Gunner plnn zvodnmi stelami XTP, HP a BTHP poskytuje pesnost ve vech kategorich a vynikajc balistick vkon.VESTRANN A ZBAVNCvien na ter, lov kodn nebo jen stlen pro radostmme nboje pro kadou NASKENUJTE pleitost. American Gunner poskytuje vestrannou zbavnou stelbu se irokou klou r.PRO VCE KVALITA KONTROLOVAN Z HLEDISKA KONZISTENCEINFORMAC American Gunner se vyrb se v mench mnostvch podle norem kontroly kvality Hornady a mezi jej komponenty se ad nbojnice nejvy kvality a prachy a zpalky, kter zaruuj konzistentn stelbuVHODN PRO VAI ZBRAAmerican Gunner je laborovna pro bn rychlosti a funguje v libovoln zbrani.38 hornady.com'