b'CRITICAL DUTY Pekon vechny pekky.STELA FLEXLOCKStela FlexLock obsahuje dv revolun funkce Hornady: patentovan design piky Flex Tip, kter neucpv, a odoln psek InterLock od plt po jdro.PSEK INTERLOCKVelk mechanick psek od plt k jdru zabrauje oddlen stely a jdra, m se doshne NASKENUJTE maximlnho udren hmotnosti, vynikajc expanze, konzistentnho pronikn a zsahovho PRO VCE vkonu skrz vechny testovan pekky FBI.INFORMAC SILN ANTIMONOVAN JDROOlovn jdro s vysokm obsahem antimonu je extrmn houevnat a poskytuje zenou expanzi. Je tak spornj ne podobn bondovan stely.PONIKLOVAN NBOJNICE S OBRUBOUNiklovn odolv korozi a vrazn usnaduje kontroly komory pi slabm osvtlen, zatmco kombinace drkovan stely s obrubovm pouzdrem zajiuje, e bhem dobjen nedochz ke zptnmu zatlaen stely.42 hornady.com'