b'HANDGUN HUNTER Sla a vkon pro dnen lovce s krtkmi zbranmi.VYNIKAJC VKON SLITINY MDISlitina mdi stely MonoFlex je tvrd a houevnatj ne pevn m, dky emu se neoddluje, a ve vsledku dosahuje hlubok penetrace. Navc si pi nrazu zachov 95 % sv hmotnosti.NASKENUJTE ELASTOMEROV PIKA POMH V EXPANZIPRO VCE Do oteven dutiny stely se pidv uniktn elastomerov materil. Pi dopadu se stla a vytvo INFORMAC tlak smrem ven, co zpsobuje, e se stela rozthne rychleji ne standardn dut munice.HRUB A DRSNA u lovte jelena, jelence nebo koura, ada Handgun Hunter je tak hrub a drsn, e zdol kadou zv. Hlubok penetrace z n tak dl skvl stelivo pro vai zlon run zbra.VYRBNO S PRMIOVMI KOMPONENTYStely MonoFlex v kombinaci s prmiovmi nbojnicemi, zpalkami a prachy nabz vynikajc vkon.46 hornady.com'