b'Brokov nboje Custom LitePro pln drkovan hlavn Brokov nboje Custom Lite nabz alternativu proS ST Tkadho, kdo chce zkrotit zptn rz jejich drkovanE EL Lbrokovnice. Upraven,I IV Vrychle hoc steln prachyO Opin o 25 % men zptn rz v ri 20 a o 40 % men zptn rz u re 12 ve srovnn se standardn nabdkou.NBOJ STELA POLOKA PN Brokov nboje American Whitetail20 GA 2"(20/70)Slug 250 gr.(16,2 g)FTX 86233 512 GA 2"(12/70)Slug 300 gr.(19,4 g)FTX 86230 5Balistick informace najdete SY I S E U N E JB EV UT PP T R CL S TE L Y EN Sna stranch 158-167.Brokov nboje Superformance Rifled SlugPro pln drkovan hlavn V srdci brokovho nboje Superformance je projektil MonoFlex zakonen exkluzivn designovanou pikou Flex Tip od Hornady, kter funguje jako katalyztor rovnomrnPro hladk hlavn expanze i pi nzkch rychlostech. MonoFlex seS designem pro hlavn s hladkm vvrtem je neoddluje a zachovvbrokov nboj American Whitetail spolenosti si 95 % sv pvodnHornady opaten 28g brokem z olovn hmotnosti. Dky naimslitiny, kter je laborovn na rychlost 488 m/s. speciln mchanmKompresn vloka chrn tento brokov nboj pi stelnm prachm brokovvstelu a pomh utsnit zvit pro maximln nboj Superformancerychlost.poskytuje maximln rychlost na ploNBOJ STELA POLOKA PNtrajektorii a zven(12/70)1 oz.(28,4 g) 12 GA 2" zsahov vkon Rifled Slug Rifled Slug 86234 5NBOJ STELA POLOKA PN Balistick informace najdetena stranch 158-167.12 GA 2"(12/70)Slug 300 gr.(19,4 g)MonoFlex 86236 5Balistick informace najdetena stranch 158-167.Brokov nboje American GunnerPro pln drkovan hlavn S designem pro pln drkovan hlavn vznikla ada brokovch nboj American Gunner s 28g brokem ze slitiny olova, kter je laborovn na rychlost 396 m/s.Pro pln drkovan hlavn Kompresn vlokaS designem pro pln drkovan hlavn vznikla sniuje zptn rz,v Hornady ada American Whitetail. Broky jsou chrn brok pilaborovny 325gr. stelami Hornady InterLock. vstelu a pomhZoubkovan konstrukce s dutou pikou iniciuje utsnit zvitrychlou expanzi pi nrazu a tvrd jdro ze pro konzistentnslitiny olova je smrtc a na 180+ metr. Pevn rychlost. polykarbontov ovlada v koku na stely NBOJ STELA POLOKA PN do pedovek zajiuje pesnost. Vsledkem je pesn systm pro tvrd brokov nboj schopn 12 GA 2"(12/70)1 oz.(28,4 g)86231 5 ulovit i ty nejvt stedozpadn jeleny.Reduced Recoil Rifled SlugBalistick informace najdete NBOJ STELA POLOKA PNna stranch 158-167.12 GA 2"(12/70)Slug 325 gr.(21,1 g)InterLock HP 86271 5Balistick informace najdetena stranch 158-167.hornady.com 51'