b'S ST T E EL LI IV VO ORYCHL A SNADN NABJENBez sabotu se Bore Driver rychle a snadno usazuje a zajiuje vkonnost vstel za vstelem.MAXIMLN SMRTELNOSTNboje FTX a ELD-X obsahuj krouek InterLock, kter pomh udret hmotnost stely pi nrazu, co ve spojen s odolnm pltm ze slitiny mdi zajiuje hlubokou penetraci a expanziU SY I S E U N E JB ET V NSP T R CL S TE L Y E P pro maximln smrtc inek.POLYMEROV PIKAPi nrazu se polymerov pika zaraz do olovn sti jako kln a spust bleskurychlou, ale zenou expanzi.ZKLADNA PRO VY VKONPolymerov zkladna je opatena sloupkem, kter zapad do spodn sti nboje. Tento sloupek se pi zaplen zvtuje v prmru pro lep zbr toivho momentu uvnit nboje a stedic pltky svraj z stely, zatmco se jej okraj sveze drkovnm, aby se maximalizoval penos energie. NOVINKA internationaltexanoutdoorsNASKENUJTEPRO VCEINFORMAC Bore DriverELD-Xposkytuje rozsah a pesnost, kterm se jin nboje do pedovky bez sabotu prost nemohou rovnat. Zvyte inn dostel sv puky a na 274 m nebo vce - bez nutnosti mnit zbra nebo dokonce pejt na hlave s rychlejm twistem.RE PRM. HMOTNOST POLOKA PN Dky vynikajcm balistickm koeficientm,290 gr. 50 Cal. FTX .499" (18,8 g) 67713 20 snenmu odporu vzduchu a mn ne 50 Cal. ELD-X NOVINKA .499" 340 gr.67714 12 polovinmu snosu vtru na vzdlenost 183 (22,0 g) m pivd Bore Driver ELD-X svj nboj o Balistick informace najdete na stranch 158-167. hmotnosti 340 gr. (22,0 g) k cli s energi a 50 Cal. Bore Driver ELD-X Ramrod Tip . 6686 pesnost, kter mn vstely v jist zsahhornady.com 55'