b'e MEPLATAnatomiJe definovn jako prmr konce piky projektilu. Meplatu je vnovno mnoho pozornosti, protoe jeho prmr a rovnomrnost pispvaj k Y I U E U E T V B E E S S JN P S T R C S LV NE L I P OT aerodynamick innosti stely.PIKASpolenost Hornady je uznvan jako svtov ldr ve vvoji piek stel. I kdy je pika mal, na celkov vkon m vt vliv ne kterkoli jin st stely. Inovace tvaru a materilu vedly k prlomm v pesnosti a aerodynamick innosti. Pi rozenm dosahu me sprvn pika snit vertikln pohyb, zachovat rychlost a energii smrem dol a zahjit expanzi.PLDky pokroilm vrobnm procesm a desetiletm zkuenost s vrobou stel dokeme tloukuS TE L Yplt vyrbt s maximln pesnost pro optimln zenou expanzi. Nae plt stel AMP* maj prakticky nulov odchylky tvaru a tm nulovou variaci tlouky plt.KOVAN OLOVOJDROJdra stel Hornady jsou k dispozici ve tech typech. Prvn je tradin kovan olovn jdro, kter poskytuje rovnomrnost a rovnovhu pro konzistentn vkon a pesnost. Druh je netradin, bezolovnat jdro (NTX), kter je fenomenln monost pro situace, kdy jsou vyadovny bezolovnat stely. A nakonec nae jednolit, jednodln stely ze slitiny mdi bez jdra, kter se neoddluj, m pronikaj hloubji. JEDNOLITNETRADIN MDN SLITINA BEZOLOVNATDRKA*Drka poskytuje konzistentn pozici obruby a spolu s kroukem InterLock d expanzi. Drky tak najdete na vybranch adch stel Hornady, u kterch je poadovno uit vpoloautomatickch nebo pkovch zbran.KROUEK* INTERLOCK Zven krouek InterLock je zabudovn do jdra stely, m zajiuje, e jdro a pl zstanou bhem expanze pohromad, m se zachovn hmotnost a zv penetrace. Najdete jej na mnoha loveckch stelch Hornady, ale nepouv se v nabdkch zvodn nebo munice proti kodn.ZKLADNAStely Hornady se primrn dodvaj ve dvou stylech: zen z a ploch zkladna. Zen z se pouv pro snen odporu na velk vzdlenosti, zatmco tradin ploch zkladna se asto vyuv pi stelb na stedn vzdlenost. ZEN Z PLOCHZKLADNA*Nen na vech stelch.Vysvtlivky Steleck aplikaceVarmint Stedn zv Velk zv Nebezpen zv Ter/Match Osobn obrana 25 kg 25 - 135 kg 135 - 680 kghornady.com 57'