b'A-Tip MatchRoky vzkumu a testovn spolenost Hornady Ballistic Development Group v kombinaci s pokroilmi vrobnmi procesy a kontrolou kvality vedly k vytvoen t dokonal, vysoce vkonn zvodn stely s nzkm odporem.POKROIL DESIGN HLINKOV PIKYHlinkov piky jsou precizn opracovan a del ne polymerov piky; pika posouv tit pro lep stabilitu za letu a snenou variabilitu odporu.POKROIL PRVKYAerobalisticky pokroil zvodn pika A-TipMatch nabz dokonalou kombinaciK STELM A-TIP JSOU Y L ET S ogive, dlky piky, nosn plochy a zenK DISPOZICI VLASTN zdi,co vede k nimu rozptylu. USAZOVAC TRNY VKON Viz str. 120.Dopplerv radar ovil, e stely s nzkm koeficientem odporu a vysokm balistickm koeficientem maj vy toleranci twistu, hloubky usazen a k sov rychlostiKONZISTENCE NAPVEMI STELAMIZvodn stely A-Tip Match jsou postupn baleny pmo z lisu, jedna po druh, pro maximln konzistentn vkon. Minimln manipulace bhem vrobnho procesu zajiuje konzistenci nap vemi stelami. Na rozdl od jinch stel se zvodn stely A-Tip Match neist hromadn, a tak jsou v kad krabici zabaleny s letcm skem pro ppravu ped nabitm.NASKENUJTE PRO VCE INFORMAC RE/22 Cal.6mm6.5mm6.5mm7mm7mm30 Cal.30 Cal. TYP A-Tip Match A-Tip Match A-Tip Match A-Tip Match A-Tip Match A-Tip Match A-Tip Match A-Tip MatchPRMR .224" .243" .264" .264" .284" .284" .308" .308"HMOTNOST 5,8 g/90 gr. 7,1 g/110 gr. 8,7 g/135 gr. 9,9 g/153 gr. 10,8 g/166 gr. 12,3 g/190 gr. 11,4 g/176 gr. 14,9 g/230 gr.BALISTICK KOEF. G1 .585 .604 .637 .704 .664 .838 .564 .823BALISTICK KOEF. G7 .295 .304 .321 .355 .332 .422 .284 .414SEK. TYP. .256 .266 .277 .314 .294 .337 .265 .346KS 2286 24531 26179 2638 2836 28506 30717 3091POET BALEN 100 100 100 100 100 100 100 100POUIT58 hornady.com'