b'ELDMatchMezi charakteristick znaky stely ELD Match se ad vynikajc pesnost a pikov balistick design. Inovativn pika Heat Shield odolv aerodynamickmu zahvn, kter me bn polymerov piky deformovat. V kombinaci s dalmi vlastnostmi se jedn o pikovou stelu s vynikajc pesnost a extrmn konzistenc nap vemi stelami a aremi.NEJLEP BALISTICK KOEFICIENT VE SV KATEGORIIKonvenn polymerov piky se mohou za letu roztavit a deformovat, co sniuje balistick koeficienty a tak pesnost. pika Heat Shield je imunn vi inkm aerodynamickho zahvn a zachovv si svj tvar, take nabz perfektn meplat (piku), kter je vdy stejn.Y L ET S STELA TVAROVAN PRO PESNOSTSpolu se pikou Heat Shield se aerodynamick tvar secant ogive s optimlnm designem zen zd a vysoce koncentrickm AMP pltm snoub v pozoruhodnou pesnost a balistick koeficient nejlep ve sv td.DATA OVEN DOPPLEROVM RADAREMBK stely ELD Match se m Dopplerovm radarem a koriguje se na standardn atmosfrick podmnkyJDRO Z KOVANHO OLOVA PRO ROVNOMRNOSTZvodn stely ELD Match se vyznauj pesnmPERFEKTN PIKA!zhutnnm olovnm jdrem,Nov pika vytv kter poskytuje konzistentnperfektn meplat a rovnomrnost a pispvpekonv BTHP stely.k aerodynamice stely a pesnosti i na del vzdlenosti.K STELM A-TIP JSOU K DISPOZICIVLASTN USAZOVAC TRNY.Viz str. 120. NASKENUJTE PRO VCE INFORMAC*Pro dosaen optimlnho vkonu me bt vyadovna nestandardn dlka zsobnku, komora a vy rychlost stoupn hlavn. Pro rozenou tabulku hodnot ELD-X a ELD Match stely BC pi rznch Machovch slech prosm navtivte hornady.com/BC NOVINKA RE/22 Cal.22 Cal.22 Cal.22 Cal.22 Cal.6mm25 Cal. 6.5mm6.5mm6.5mm6.5mm TYP ELD Match ELD Match ELD Match ELD Match ELD Match ELD Match ELD Match ELD Match ELD Match ELD Match ELD MatchPRMR .224" .224" .224" .224" .224" .243" .257" .264" .264" .264" .264"HMOTNOST 3,4 g/52 gr. 4,7 g/73 gr. 4,9 g/75 gr. 5,2 g/80 gr. 5,7 g/88 gr. 7,0 g/108 gr. 8,7 g/134 gr. 6,5 g/100 gr. 7,8 g/120 gr. 8,0 g/123 gr. 8,4 g/130 gr.BALISTICK KOEF. G1 .247 .398 .467 .485 .545 .536 .645 .385 .486 .506 .554BALISTICK KOEF. G7.200 .235 .244 .274 .270 .325 .194 .245 .255 .279SEK. TYP. .148 .208 .214 .228 .251 .261 .290 .205 .246 .252 .266KS 22491 22774 22791 22831 22834 24561 2561 26100 26175 26176 26177POET BALEN 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100POUIT60 hornady.com'