b'MatchSpojili jsme technologick pokrok v designu, nstrojch a vrob, a vyrobili jsme stely Match s vynikajc konzistenc a bezkonkurenn pesnost. Na pozad nejpsnjch standard v oboru stely Match zahrnuj vechny mon konstrukn prvky, dky kterm poskytuj dobe vyvenou a vjimen pesnou stelu.PL STELY AMP Dsledn koncentrick plt stel AMP (Advanced Manufacturing Process) se vyznauj prakticky nulovmi odchylkami v tvaru a tlouce stny.KOVAN OLOVN JDRONae olovn jdra jsou kovan pro vynikajc rovnomrnost a vyvenost a Y L ET S poskytuj konzistentn vkon nap vemi stelamiPROFIL SECANT OGIVEGeometrick profil vede k plo trajektorii s nzkm4DOF je k dispozici na odporem. Optimln nosn plocha poskytuje stabilitu zaHornady Kestrel 5700 letu a nejlep balistick koeficienty. Balistick meteostaniceZEN Zhel a dlka zdi jsou jedinen a optimalizovan proKE STAEN ZDARMA kad kalibr a hmotnost stely, m se maximalizujeHornady Ballistic Aplikace balistick koeficient a vkon. s 4DOF RE/22 Cal.22 Cal. BTHP22 Cal.22 Cal. HP22 Cal.22 Cal. BTHP22 Cal. TYP BTHP MatchMatch W/C HP MatchMatch W/C BTHP MatchMatch W/C BTHP Match PRMR 5,7 mm 5,7 mm 5,7 mm 5,7 mm 5,7 mm 5,7 mm 5,7 mmHMOTNOST 3,4 g/52 gr. 3,4 g/52 gr. 3,4 g/53 gr. 3,6 g/55 gr. 4,4 g/68 gr. 4,4 g/68 gr. 4,9 g/75 gr.NASKENUJTE PROBALISTICK KOEF. G1 .229 .229 .218 .254 .355 .355 .395VCE INFORMAC SEK. TYP. .148 .148 .151 .157 .194 .194 .214KS 2249/2249B 2249C 2250/2250B 2263B 2278/22785/2278B 2278C 2279/22796/2279BPOET BALEN 100/6000 6000 100/6000 6000 100/500/4500 4500 100/600/4000POUIT RE/22 Cal. BTHP6mm6.5mm6.8mm/270 Cal.30 Cal.30 Cal. BTHP30 Cal.30 Cal.30 Cal. TYP Match W/C BTHP MatchBTHP MatchBTHP Match W/C BTHP MatchMatch W/C BTHP MatchBTHP MatchBTHP Match PRMR .224" .243" .264" .277" .308" .308" .308" .308" .308"HMOTNOST 4,9 g/75 gr. 6,8 g/105 gr. 9,1 g/140 gr. 7,1 g/110 gr. 10,0 g/155 gr. 10,0 g/155 gr. 10,9 g/168 gr. 11,5 g/178 gr. 13,5 g/208 gr.BALISTICK KOEF. G1 .395 .530 .580 .360 .405 .405 .450 .530 .620SEK. TYP. .214 .254 .287 .205 .233 .233 .253 .268 .313KS 2279C 2458/24585 26335 27200 3039/3039B 3039C 30501/305016/30501B 30715/30715B 30733POET BALEN 4000 100/500 100 100 100/2000 2000 100/250/1800 100/1600 100POUIT62 hornady.com'