b'BEZOLOVNAT ECXS TE L I V O S SNov stela ECX (slitina Extreme Copper eXpanding) od Hornady pedstavuje vrcholn vkonn jednolit stely pro nae mezinrodn zkaznky. Jej optimalizovan konstrukce nabz vysokou pesnost nap irokou klou konstrukc komor a stoupn vvrt hlavn. Zvltn pozornost byla vnovna zajitn vynikajc kompatibility s tradinmi evropskmi rozmry komor.JEDNOLIT STELA ZE SLITINY MDITato jednodln stela z bezolovnat slitiny mdi byla navrena s omezenou fragmentac, dky kter si zachovv 95 % a vce hmotnosti a disponuje neuviteln hlubokou penetrac, a to i skrz kosti.PLOCH POLYMEROV PIKAPloch polymerov pika se vmkne do dutiny v pedn sti stely, m pomhT Tzahjit a zajistit rovnomrnou expanzi.E EL LOPTIMLN GEOMETRIE DRKY Y YDrky na stele ECX byly optimalizovny pro4DOF je k dispozici na snen odporu, co ve vsledku zajiuje lepHornady Kestrel 5700 udren rychlosti v nim rozsahu a vce energie doBalistick meteostanicecle.PRO VEKEROU EVROPSKOU ZV KE STAEN ZDARMAHornady Ballistic Aplikace ECXposkytuje pesnost a clov vkon, na kters 4DOFjste si u Hornady u zvykli. S E U SY I R U C E S T V N JB ENT PLP E DOPADOV RYCHLOSTI:30 CAL. 165 GR. ECX 853 m/s 762 m/s 671 m/sNASKENUJTE PRO VCE INFORMAC NOVINKARE/22 Cal.6.5mm7mm30 Cal.30 Cal.30 Cal.8mm9.3mm TYP ECXECXECXECXECXECXECXECX PRMR .224" .264" .284" .308" .308" .308" .323" .366"HMOTNOST 3,2 g/50 gr. 9,1 g/140 gr. 9,7 g/150 gr. 8,1 g/125 gr. 9,7 g/150 gr. 10,7 g/165 gr. 11,7 g/180 gr. 16,2 g/250 gr.BALISTICK KOEF. G1 .164.301 .287 .181 .223 .251 .257 .315BALISTICK KOEF. G7 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.SEK. TYP. .142 .287 .266 .188 226 .221 .246 .267KS 224034 263364 28214 301944 30372 304714 32314 35614POET BALEN 50 50 50 50 50 50 50 50POUIThornady.com 63'