b'ELD-X ELD-X (Extremely Low DrageXpanding) poskytuje zvodn pesnost v expanzn stele, kter je inn na vechny reln loveck vzdlenosti. pika Heat Shield nejen pispv k vysokm balistickm koeficientm a pesnosti, ale tak poskytuje konzistentn, zenou expanzi pro extrmn ranivost, a u stlte na blzko i na dlku.NEJLEP BALISTICK KOEFICIENT VE SV KATEGORIIpika Heat Shield, oven Dopplerovm radarem, je imunn vi inkm aerodynamickho zahvn a udruje si svj tvar po cel trajektorii.LOVECK STELA ZVODN PESNOSTIZjednoduen konec typu secant ogive s optimlnm designem se zenou zd, Y L ET S vysoce koncentrickm AMP pltm a pikou Heat Shield spolen poskytuj vrazn lep aerodynamickou innost.ZNIUJC V KONVENNM DOSTELUSpolu se silnm dkem plt funguje krouek InterLock tak, aby udroval pl a jdro stely pohromad pi nrazech s vysokou rychlost a na 365 m, co zajiuje zachovn 5060% hmotnosti.NEJLEP DOSTUPN HLOUBKA TERMINLNK STELM A-TIP JSOU PENETRACE NA DEL VZDLENOSTIPi zsahu v nzk rychlosti na vzdlenost vtK DISPOZICI VLASTN ne 365 m se pika Heat Shield zasuneUSAZOVAC TRNY zptn do stely, po em nsleduje totoViz str. 120.slovo odstranit expanze, pi kter dochz k zachovn 8590% hmotnosti. Stela nabz konvenn expanzi s velkm zdeformovnm, m poskytuje hlubok penetrace a vysokou ranivost.4DOF je k dispozici na DOPADOV RYCHLOSTI: Hornady Kestrel 5700 30 CAL. 200 GR. ELD-XBalistick meteostaniceKE STAEN ZDARMA Hornady Ballistic Aplikace NASKENUJTE PRO811 m/s 549 m/s s 4DOFVCE INFORMAC*Pro dosaen optimlnho vkonu me bt vyadovna nestandardn dlka zsobnku, komory a rychlej stoupn hlavn. Rozen graf hodnot BC stel ELD-X a ELD Match pi rznch slech Mach naleznete na webu hornady.com/BCRE/6mm6mm25 Cal.6.5mm270 Cal.7mm7mm TYP ELD-XELD-XELD-XELD-XELD-XELD-XELD-X PRMR .243" .243" .257" .264" .277" .284" .284"HMOTNOST 5,8 g/90 gr. 6,7 g/103 gr. 7,1 g/110 gr. 9,3 g/143 gr. 9,4 g/145 gr. 9,7 g/150 gr. 10,5 g/162 gr.BALISTICK KOEF. G1 .409 .512 .465 .623 .536 .574 .631BALISTICK KOEF. G7 .206 .258 .234 .314 .270 .289 .318SEK. TYP .218 .249 .238 .293 .270 .266 .287KS. 2441 24550 25418 2635 27356 2826 2840POET BALEN 100 100 100 100 100 100 100POUIT64 hornady.com'