b'SSTS TE L I V O S SStely Hornady SST, jejich oznaen je zkratkou pro Super Shock Tip, jsou navreny tak, aby pi zsahu vyvolaly obrovsk ok a rychle a spolehliv expandovaly, zejmna pi vych rychlostech stely. Tento typ stel m velmi nzkou elevaci balistick kivky a je smrteln pesn. Je ideln na lov stedozpadnch jelen, ale tak vtinu severoamerick zve od antilop a po losy, a africk zve podobn velikosti. SST vytv obrovsk steln kanly.POLYMEROV PIKATvrd, elegantn polymerov pika zvyuje aerodynamickou innost a pi zsahu zajd do olovnho jdra jako kln, m iniciuje rychlou, ale zenou expanzi.KROUEK INTERLOCK Zajiuje, e jdro a pl zstanou bhem expanze pohromad, m si SST zachovv hmotnost a energii potebnou pro dramatick steln kanly. T T DRKA E EL LDrka spolupracuje s kroukem InterLock, kter udruje jdro a pl pohromadY Ya zrove poskytuje konzistentn a pesnou pozici obruby bhem pebjen.PROFIL SECANT OGIVETento profil vede k plo trajektorii s nzkm odporem. Optimln nosn plocha poskytuje stabilitu za letu a nejlep balistick koeficienty.PLP TNE BJ E N T S E C U R I YS U E S V RE/6mm25 Cal.6.5mm6.5mm6.5mm6.8mm/270 Cal.270 Cal.270 Cal.270 Cal. TYP SSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSST PRMR .243" .257" .264" .264" .264" .277" .277" .277" .277"HMOTNOST 6,2 g/95 gr. 7,6 g/117 gr. 8,0 g/123 gr. 8,4 g/129 gr. 9,1 g/140 gr. 7,8 g/120 gr. 8,4 g/130 gr. 9,1 g/140 gr. 9,7 g/150 gr.NASKENUJTE PROBALISTICK KOEF. .355 .390 .510 .485 .520 .400 .460 .495 .525VCE INFORMAC SEK. TYP .230 .253 .252 .264 .287 .223 .242 .261 .279KS. 24532 25522 26173 26202 26302 2716 27302 27352 27402POET BALEN 100 100 100 100 100 100 100 100 100POUITRE/7mm7mm7mm30 Cal.30 Cal.30 Cal. SST30 Cal.30 Cal.7.62 x 39 mm 8mm338 Cal.338 Cal. TYP SSTSSTSSTSSTSST(300 Savage) SSTSSTSSTSSTSSTSST PRMR .284" .284" .284" .308" .308" .308" .308" .308" .310" .323" .338" .338"HMOTNOST 9,0 g/139 gr. 10,0 g/154 gr. 10,5 g/162 gr. 8,1 g/125 gr. 9,7 g/150 gr. 9,7 g/150 gr. 10,7 g/165 gr. 11,7 g/180 gr. 8,0 g/123 gr. 11,0 g/170 gr. 13,0 g/200 gr. 14,6 g/225 gr.BALISTICK KOEF. .486 .525 .550 .305 .415 .370 .447 .480 .295 .445 .455 .515SEK. TYP .246 .273 .287 .188 .226 .226 .248 .271 .183 .233 .250 .281KS. 28202 28302 28452 3019 30302 30303 30452 30702 3142 3233 33102 33202POET BALEN 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100POUIThornady.com 71'