b'DGX BondedStela DGX Bonded (Dangerous Game eXpanding) je opatena ocelovm pltm pokrytm md, pipojenm k olovnmu jdru, co poskytuje omezenou, zenou expanzi s hlubokou penetrac a zachovnm vysokho procenta hmotnosti. Spojen plt k jdru zabrauje oddlen pi silnm zasaen cl, jako je kost, co zajiuje, e stela zstane v celku, m se zajist hlubok expanze.SPOJEN PLT S JDREMSpojen plt s antimonem tvrzenm olovnm jdrem je uzamkne k sob, take se pi tvrdm zsahu, m se zv procento zachovan hmotnosti.TLUST PLY L ET S Ocelov pl DGX Bonded o tlouce 2,5mm pokryt md ji odliuje od ostatnch stel na nebezpenou zv, co j umouje prorazit tvrd cl, jako je ke, svaly a kosti.ZEN EXPANZEDGX Bonded se vyznauje plochou pikou s vroubkovanmi stmi, co zajiuje rovnomrnou expanzi a pmou penetraci a sniuje tak ppadn vchylky.SDLEN PROFILStely DGX Bonded (Dangerous Game eXpanding) maj stejn profil jako odpovdajc stely DGS, ale expanduj a na dvojnsobek svho pvodnho prmru.Stela DGX Bonded se vyznauje plochm meplatem pro pmou penetraci, maximln penos energie a zniujc vsledky.NASKENUJTE PRO VCE INFORMACRE/375 Cal.400 Cal.416 Cal.423 Cal.45 Cal. DGX Bonded 45 Cal.470 Cal.50 Cal.50 Cal. DGX TYP DGX BondedDGX Bonded DGX Bonded DGX Bonded (450 Nitro Express 3") DGX Bonded DGX Bonded DGX Bonded (505 Gibbs) *PRMR .375" .410" .416" .423" .458" .458" .474" .510" .505"HMOTNOST 19,4 g/300 gr. 25,9 g/400 gr. 25,9 g/400 gr. 25,9 g/400 gr. 31,1 g/480 gr. 32,4 g/500 gr. 32,4 g/500 gr. 36,9 g/570 gr. 34,0 g/525 gr.BALISTICK KOEF. .275 .325 .319 .315 .285 .295 .290 .295 .270SEK. TYP .305 .340 .330 .319 .327 .341 .316 .313 .294KS. 37214 41044 41694 42404 45034 45054 47474 51504 5050POET BALEN 50 50 50 50 50 50 50 50 50POUIT*Tato stela nen lepen.72 hornady.com'