b'XTP Stely XTP navren pro lov a sebeobranu ukzaly, e dosahuj pesnosti, na kterou se zvodn stelci spolhaj. Stely XTP , kter jsou speciln navreny pro expanzi v irokm rozsahu rychlost, si vybudovaly svtovou reputaci dky silnmu dopadu a hlubok penetraci. Jejich spolehlivost z nich dl nejoblbenj stelu do runch zbran mezi jak lovci, tak stelci na ter.ZEN EXPANZEPesn ozuben rozdluje XTP na symetrick sti, kter iniciuj expanzi i pi nzkch rychlostech. Zmna tlouky zlacenho kovovho plt pomh kontrolovat expanzi a poskytuje vhodu oproti pokovenm stelm, kter maj rovnomrn tlust pl po cel stele.DN ODKRYT OLOVOY L ET S Pl chrn piku stely, aby dutina pi nrazu sprvn fungovala, zatmco rovnomrn hustota jdra zajiuje vyvenou expanzi a stabilitu za letu.DRKY PRO REVOLVERYU nbojnic do revolver pomhaj drky doshnout pesn a konzistentn zalisovn. Vechny drky se aplikuj ped konenm procesem formovn, aby se vylouilo jakkoli pokiven hotov stely.ZNIUJC STELN KANLYDesign XTP odolv fragmentaci a doke tak proniknout hloubji a tvrdji zashnout a vytvoit zniujc steln kanly s expanz a 1,5nsobku pvodnho prmru stely.DOPADOV RYCHLOSTI:.45 cal45 cal. .45 cal.XTP MAGXTPXTP 240 gr. (15,6 g)250 gr. (16,2 g)300 gr. (19,4 g) 565 m/s 481 m/s 428 m/sNASKENUJTE PRO VCE INFORMAC RE/30 CAL.32 CAL.32 CAL.9MM9MM9MM9MM38 CAL.38 Cal.38 Cal. TYP XTPXTPXTPXTPXTPXTPXTPXTPXTPFP-XTP PRMR .308" .312" .312" .355" .355" .355" .355" .357" .357" .357"HMOTNOST 5,8 g/90 gr. 5,5 g/85 gr. 6,5 g/100 gr. 5,8 g/90 gr. 7,5 g/115 gr. 8,0 g/124 gr. 9,5 g/147 gr. 7,1 g/110 gr. 8,1 g/125 gr. 8,1 g/125 gr.BALISTICK KOEF. G1 .115 .145 .170 .099 .129 .165 .212 .131 .151 .148SEK. TYP .136 .125 .147 .102 .130 .141 .167 .123 .140 .140KS. 31000 32050 32070 35500 35540 35571 35580 35700 35710 35730POET BALEN 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100POUITRE/38 Cal.38 Cal.38 Cal.38 Cal.10mm10mm10mm41 Cal. TYP XTPXTPFP-XTPXTPXTPXTPXTPXTP PRMR .357" .357" .357" .357" .400" .400" .400" .410"HMOTNOST 9,1 g/140 gr. 10,2 g/158 gr. 10,2 g/158 gr. 11,7 g/180 gr. 10,0 g/155 gr. 11,7 g/180 gr. 13,0 g/200 gr. 13,6 g/210 gr.BALISTICK KOEF. .169 .206 .199 .230 .137 .164 .199 .182SEK. TYP .157 .177 .177 .202 .138 .161 .179 .178KS. 35740 35750 35780 35771 40000 40040 40060 41000POET BALEN 100 100 100 100 100 100 100 100POUIT80 hornady.com'