b'Frontier Lead S TE L I V O S SOlovn stely Frontier pedstavuj dokonal spojen zpadn autenticity a kvality Hornady. Nae stely Cowboy jsou vyrobeny v souladu se specifikacemi SASS (Single Action Shooting Society), piem se d stejn psnmi vrobnmi standardy jako vechny nae produkty. Nae olovn stely do pistol jsou pedem namazny a kovny za studena, aby se doshlo pln rovnomrnosti a rovnovhy.KLASICK A KONVENN DESIGNYTradin knick a ploch designy poskytuj v kombinaci s dokonalou symetri rhovn na nosn ploe stely zvenou stabilitu a pesnost.SPECILN SYSTM RHOVNN exkluzivn systm rhovn zachovv rovnomrn rozloen mazacho vosku po cel ploe nosn plochy stely Cowboy, co vede k menmu nanen olova v hlavni. T T E EL LY YPLP TNE BJ E N T S E C U R I YS U E S V NASKENUJTE PRO VCE INFORMAC MATT SEIDELKontroly plynu obrubou Pokud si vyrbte sv vlastn stely, nae plynov kontrolky zv jejich vkonnost. Bhem dimenzovn plynov kontrolka pilne k zkladn litch olovnch stel, aby utsnil plyny a chrnil zkladnu ped deformac. Plynov kontrolky Hornady jsou jedinou relnou volbou pro vrobce stel. (1 000 ks v balen)22 Cal . . . . .#7010 270 Cal. . . . .#7050 32 Cal. (8MM) .#7080 375 Cal. . . . .#71206MM . . . . . .#7020 7MM Cal. . . .#7060 338 Cal. . . . .#7090 416 Cal. . . . .#712525 Cal . . . . .#7030 30 Cal . . . . .#7070 35 Cal . . . . .#7110 45 Cal . . . . .#71406.5MM. . . . .#7040RE/38 Cal.38 Cal.38 Cal.38 Cal.45 Cal. TYP HBWC SWC SWC-HP LRN FP COWBOY PRMR .358" .358" .358" .358" .454"HMOTNOST 9,6 g/148 gr. 10,2 g/158 gr. 10,2 g/158 gr. 10,2 g/158 gr. 16,5 g/255 gr.BALISTICK KOEF. .047 .135 .139 .159 .117SEK. TYP .165 .176 .176 .176 .177KS. 10208 10408 10428 10508 12458POET BALEN 250 300 300 300 200POUIThornady.com 83'