b'NbojniceZklad steliva HORNADYMosazn nbojnice je zkladem toho, co by mohlo bt nejpamtnjm vstelem vaeho ivota. Pi tvorb naich nbojnic je jim vnovna zven pozornost, co znamen vrobu mench dvek, kter spluj psn kvalitativn normy. Nae nbojnice nabz vynikajc uniformitu v tlouce stny a vnitn kapacit. Mme dsledn tsnou soustednost stny a dokonce nae nbojnice prochz tlakovm kalibranm testem, abychom zajistili rovnomrn rozen nbojnice bhem stlen. Nae nbojnice umouj sprvn usazen stely nejen v nbojnici, ale i v komoe. Kvalitn mosaz pispv ke stlm nbojm a tlakm. N E JB EP84 hornady.com'