b'Pruka k pebjen a aplikace11. VYDN PRUKY HORNADYK PEBJEN SMAZATJi 11. vydn Pruky pebjen smazat obsahuje nejnovj stely Hornady spolu s novinkami, prachy a dalmi produkty. Je pln technik runho pebjen, informac o stelch a radch k pebjenvechny informace na jednom mst k vaemu stelivu od Hornady.Novinky zahrnuj nejnovj efektivn a pesn vvoj od Hornady, jako je 6mm ARC, zvody vyhrvajc 6mm Creedmoor a vysoce vkonn 6,5 PRC a 300 PRC.CO VS V PRUCE EK Pes 1 000 stran informac k pebjen, technikm a stelm. Vce ne 200 rznch kalibr s rznmi laboracemi pi pouit stel Hornady. Psobiv ada novch a rozench informac, kter zahrnuj nov steln prachy, nov stely jako A-Tip Match E B P J E Na nov prstky v ELD-X , ELD Match, GMX , FTX , Sub-X a dal produkty. Novinky, napklad 6mm ARC, 6,5 PRC, 300 PRC, 224 Valkyrie, 350 Legend a 28 Nosler. Pro ely aktualizace a rozen strnek vnovanch pebjen v tomto vydn bylo vysteleno vce ne 1 500 kombinac . 99241HORNADY APLIKACE S PRVODCEM K PEBJENTato aplikace vznikla na zklad rozshlho testovn vrobn spolenost Hornady a obsahuje nvod pro odstranit pebjen pro vce jak 200 nboj a 300 stel. Za peliv kontrolovanch podmnek s pouitm specifikovanch soust a zkuebnho zazen obsahuje pouze informace, kter se v naem vzkumu ukzaly jako bezpen. Uivatel maj monost zakoupit si informace relevantn pro jednotliv nboje, zakoupit si cel aktuln vydnHledejte na App Store nebo Google Play nvodu nebo si pedplatit a zskat cel nvod a dal materily. Pedplatnm zskte pstup ke vem informacm v nvodu ve vaem mobilnm zazen a skuten aktualizace vech novch dat a nemuste ekat na vydn nov verze nvodu.86 hornady.com'