b'V e d aV Hornady vyrbme skvlPEBJENstelivo pro tm kadou situaci. Sta jej vyndat z krabice, nabt do zbran a mete stlet.Pro by si tedy nkdo chtl pebjet? Co budete do zatku potebovat:Odpovd na tuto otzku je1 LIStm tolik, kolik po svt bhZante s jednm z naich spolehlivch jednostupovch lis pebje, ale hlavn z nichnebo udlejte krok k automaticky indexujc Lock-N-Load jsou hospodrnost, pesnost aAP o pti rovnch. N E JB EP osobn poten. 2 DRK POUZDER NEBO PLECH NA POUZDRAPebjenm mete vrazn snitVyberte si pesn opracovan drky pouzder pro nae nklady na sv stelivo. jednostupov lisy nebo hladce fungujc skoepinov desky pro adu AP.Nejen, e mete stlet vce,3 PEBJEC MATICEale mete stlet i lpe. DnenPebjec matice Hornady Custom Grade a Match Grade laborace z vroby jsou navrense pi bnm pouvn nikdy nerozbij ani neopotebuj.tak, aby nboje dobe fungovaly v rznch stelnch zbranch.4 VHA NA PRACHPebjei si mohou pizpsobitHornady nabz ve od zkladn Balance Beam Scale a po munici tak, aby sedla nasofistikovanj elektronick vhy.podmnky jejich puky, run5 ODMRKY PRACHUzbran nebo stelby, co jimDvkujte npln od 0,5 do 265 grain pro mal pistolov dv vhodu v pesnosti. nboje a po velk magnumy pomoc odmrek prachu od Hornady.Pak je tu pocit zadostiuinn,6 NVOD NA PEBJENkter vlastn laborace pin.Hornady Pruka Mete se nauit, kterpebjen odstranit jeUZAMYKAChmotnost stely a prachyKROUEKdokonalm zdrojempro zanajc iSURE-LOCdostanou z va zbran nejlepzkuen pebjee. vkon. Mete experimentovatJe k dispozici vZVITOVs plnnm wildcat nebo plnnmpevn vazb, ve pro tamtu starou puku. verzi pro mobiln aplikaci, Kindle a Pomoc balistick kalkulakyApple Books.Hornady mete porovnat7 KOMPONENTYvkon jednoho pouzdra sPouzdra, nboje, druhm a doshnout takprach, zpalky.nejlepch vsledk. 8 MIDLAtyi zpsoby men: vnitn, vnj, hloubkov a krokov.88 hornady.com'