b'Lock-N-Load Iron Press PSLUENSTV: Y L ET S O I P L ET S V PPIPOJEN AUTOMATICK IRON PRESSDVKOVAE PRACHU ZPALKOVAC SYSTM ODKLADA MATRICEDvkova prachu lze pipojitGravitace pomhVoliteln odklada poskytuje pomoc drku, kter se pipevnautomatickmu zpalkovacmuloit pro matrice, jako i k lisu. Stle jej tak budete mtsystmu zvit innost pebjendal nstroje kter potebujete pohodln pi ruce. tm, e umouje vce procesv prbhu pebjen.Pipojen mie prachusouasn. Prodv se samostatnIron Press nosn matrice . 399694 nebo se soupravou. . 399683. 085570 E EB B J JE ELock-N-Load Iron Press SOUPRAVA S E U L S P T N V I U C E S T Y N RNIron Press kit je pln vybaven pebjec sada nabzejc spolehlivosta pesn pebjen po cel lta. Mae rozdl mezi jednostupovm a progresivnm pebjenm 085521ZAHRNUJE: Automatick Psluenstv pro zpalkovac systm ppravu nbojnice:Odklada matrici nstroj pro zkosen aDrk nad zapilovn, Stoln vhu velk a mal istieDvkova prachu zpalek, kart Manul k pebjen na hrdlo (22 cal, 6mm/25 cal/6,5mm,Mazivo na nbojnice 270 cal/7 mm, 30 cal,Soupravu35 cal, 45 cal)kompartoru stel 6 Matrin vlokyDrk a zsobnk 3-balen navc(prodv seTrycht na prachsamostatn)22-45 kal . 399684Digitln posuvn mtkoSouprava drku nboj (#1, #2, #5, #16, #35)hornady.com 91'