b'SPOLEHLIVUNIVERZLN PRUINA Y L ET S O V I L ET S P PSYSTM EZ-JECTZACHYCOVAEZajiuje spolehlivNBOJNICvysunut nbojeUmouje rychl a snadn pokad, bezodstrann nebo vloen jakchkoli prav. nbojnic v ktermkoli okamiku procesu nabjenZPALKOV SYSTMPejdte z velkch naPODN PRACHUmal zpalky ve techAKTIVOVAN snadnch krocch: NBOJNIC1.VymteDvkuje usazova zpalek. prach pouze 2.Vymtetehdy, kdy je zpalkovho jezdce. ptomna nbojnice.3.Vymte trubici podvn zpalek.AUTOMATICKVELKOKAPACITNINDEXOVN ZACHYTVA NBOJNICKad stanice odpracujeVelkokapacitn zachytva je polovinu fze pi dolnm tahustandardn k dostnE EB Ba polovinu pi hornm tahu,s lisem a prodvJ Jm se vytv ultra plynulse tak samostatn.E Efungovn. Tento procesExtrmn velkokapacitnS E U L S P T N I R U C E S T Y N VNje mnohem plynulej nezachytva je k dispozici lisy, kter provdj vekerjako voliteln vbavaindexovn pi dolnm tahu. . 480038Lock-N-Load Ammo Plant Promte svj progresivn lis ve stolntovrnu na stelivo!Tato souprava pedstavuje dokonalou sestavu pro pebjen s promaximln produkci v krtkm ase. LOCK-N-LOAD PLANT STELIVA ZAHRNUJE NSLEDUJC::Lock-N-Load AP lis Klasick plechov znakaLock-N-Load AP podavaDeluxe zachytva zpalekstel do pistolLock-N-Load AP Podava nbojnic 220V . 095165Lock-N-Load APbushingZAVRTE SVOJIdo matric 10-balen ZKUENOST S PEBJENM Zsobnky na patrony (x3) VYBRAN RE A TCHTO Velk trubky na penos zpalky (x3) ZKLADNCH NSTROJ Mal trubky na penos zpalky (x3) (PRODVAN ODDLEN):Pruina zpalkovacho jezdce Sady matric Mc vloky pistol a rotor Matrice podavae stel Vloka pro men puek a rotor Deskov drky nbojnic Prachov matrice Case Feeder PlatesDeluxe kl na matricePodn prachuSeznamy najdete v tabulce na stranch 150-157.aktivovan nbojnicDvkova prachuhornady.com 95'